Jura

Jura (lit. Jūra – "morze") – rzeka w zachodniej Litwie, prawy dopływ Niemna. Długość – 172 km, powierzchnia zlewni – 3994 km².
Jura ma źródła na zachodnim skraju Wyżyny Żmudzkiej, 10 km na północny zachód od Rietawas. Płynie na południe przez Rietawas, Kwedarnę, Pojuris i Taurogi. Wpada do Niemna 81 km od jego ujścia. Basen rzeki ma status rezerwatu (ichtiologicznego i krajobrazowego).

Dopływy: lewe – Ajtra, Lokysta, Akmena, Šunija, Šešuvis. Prawe – Letausas, Šlaunis. Praktycznie na Jurze biwakować można przy rzece w dowolnym miejscy za darmo, wyłączając tereny prywatne i niektóre obszary wydzielone jako parki czy rezerwaty. Jura jest rzeką nad wyraz urozmaiconą zarówno pod względem jej kajakowego charakteru (odcinki klasycznie nizinne i prawdziwie górskie na przemian), zmiennych krajobrazów, roślinności porastającej brzegi, ukształtowania terenu, występującej zwierzyny jak również gwałtownych zmian poziomu wody – a to za przyczyną kaprysów pogody i budowy geologicznej dorzecza.