Jegrznia

Jegrznia, w górnym biegu Lega, w środkowym Małkiń, w dolnym (od wsi Kuligi) Kanał Woźnawiejski, dawniej lewy dopływ rzeki Ełk, obecnie prawy dopływ Biebrzy, płynie z Pojezierza Zachodniosuwalskiego przez Pojezierze Ełckie do Kotliny Biebrzańskiej; wypływa na wysokości około 190 m n.p.m., na wschód od wsi Biała Olecka, na południe od Jeziora Wielkiego Mieruńskiego (Garbaśnica); długość 111 km, powierzchnia dorzecza 1011 km 2 ; w górnym biegu płynie przez kilka jezior m.in.: Oleckie Wielkie, Oleckie Małe, Selmęt Wielki; z pd.-wsch. krańca jeziora Selmęt Wielki wypływa jako rzeka Małkiń, a poniżej Jeziora Rajgrodzkiego płynie na południe jako Jegrznia do jeziora Dręstwo; przy wypływie z Jeziora Rajgrodzkiego jaz piętrzący wody Jegrzni do nawadniania łąk na bagnie Kuwasy w Kotlinie Biebrzańskiej, przez którą Jegrznia płynie jako Kanał Woźnawiejski; do Biebrzy uchodzi starym korytem rzeki Ełk na wysokości około 110 m n.p.m. (rzekę Ełk skierowano Kanałem Rudzkim powyżej dolnego ujścia Jegrzni na południe). Średni spadek doliny Jegrzni od około 1,5%o w górnym biegu do 0,16%o w dolnym; średni roczny przepływ (1956-90) w Rajgrodzie 4,32 m3/s; maksymalna rozpiętość wahań stanów wody 2 m; wody Jegrzni są czyste z wyjątkiem rejonu Olecka. Większe dopływy: Czarna, Pietraszka. Najważniejsze miejscowości nad Jegrznią: Lenarty, Olecko, Kleszczewo, Chechły, Sędki, Rajgród,  Woźnawieś.